Extra beluchting in de Bierkaai

In de Nieuwe Bierkaai in Hulst wordt een extra beluchter geplaatst. Door de omwonenden en ondernemers van de Bierkaai is aangegeven dat zij graag een fontein als sfeerelement zouden zien in de Bierkaai. Daarnaast zorgt de beluchter voor meer zuurstof in het water, waardoor de waterkwaliteit zou moeten verbeteren.  Dat is belangrijk voor de flora en fauna in de Bierkaai
De kleine fontein wordt medio mei 2019 geplaatst ter hoogte van de brug De Passant. Dit gebeurt bij wijze van proef met een tijdelijk exemplaar. Als de proef succesvol blijkt, wordt de beluchter vervangen door een definitief exemplaar.