Extra controle in Frans van Waesberghestraat

In de Frans van Waesberghestraat te Hulst – ter hoogte van de wegafsluiting - wordt veelvuldig over het voetpad gefietst. Het trottoir wordt gebruikt als fietspad. Ook brommers en scooters nemen deze route. Dit is absoluut niet de bedoeling. Het zorgt voor gevaarlijke situaties; dit heeft reeds valpartijen tot gevolg gehad. Om die reden wordt ter plaatse de komende tijd extra gecontroleerd door de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). Overtreders zullen worden beboet.

 

Het afgesloten deel van de straat is gelegen tussen de Vestdijkstraat en de Steenstraat. De afsluiting heeft te maken met de bouwwerkzaamheden op de hoek Frans van Waesberghestraat/Vismarkt en duurt nog tot eind mei 2019.