Gebiedsontwikkeling Perkpolder

De gebiedsontwikkeling Perkpolder gaat door, maar is niet haalbaar met een grootschalige ophoging van de Westelijke Perkpolder. Dat is besproken in de bijeenkomst van de gemeenteraad van 5 september 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Hulst informeerde tijdens die vergadering de gemeenteraad over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Het college is tot de conclusie gekomen dat een ophoging van de Westelijke Perkpolder - in de vorm van een grootschalige bodemtoepassing, zoals opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit - niet haalbaar is.

Bij de planvorming werd wel uitgegaan van een grootschalige ophoging van deze polder. De beoogde ontwikkelaar van het project, Hulst aan Zee BV, is van deze conclusie op de hoogte gebracht. Zij respecteert het standpunt van het Hulster college. Ook zonder grootschalige ophoging van de Westelijke Perkpolder ziet Hulst aan Zee BV voldoende mogelijkheden om tot een succesvolle gebiedsontwikkeling te komen.  De ontwikkelaar wil door met de gebiedsontwikkeling Perkpolder.

De komende periode wordt samen opzoek gegaan naar een haalbaar alternatief. Daarbij vormt het ter plaatse geldende bestemmingsplan het uitgangspunt.
De gemeenteraad van Hulst heeft aangedrongen op snelheid. Het streven is om in 2020 met de uitvoering van het project te beginnen.