Geen aardgas bij nieuwbouw vanaf 1 juli

De regering streeft er naar om alle woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij te maken. Een eerste belangrijke stap in de overgang naar duurzame energie gaat op 1 juli 2018 in. Vanaf die dag mogen geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor nieuwbouwwoningen en kleinere bedrijven met aansluiting op het gasnet. Dat geldt ook in de gemeente Hulst.

Slechts wanneer een gasaansluiting om zwaarwegende redenen van algemeen belang noodzakelijk is, kan de gemeente (bij uitzondering) een gebied aanwijzen waar dat wél is toegestaan.

De nieuwe regels gelden voor alle nieuwbouwwoningen en kleinere bedrijven (zogenoemde ‘kleinverbruikers’, max. 40 m3 gas/uur) waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag wordt ingediend voor een omgevingsvergunning (bouwvergunning). Aanvragen die voor 1 juli 2018 zijn ingediend kunnen nog wel met aardgasaansluiting worden uitgevoerd.

De nieuwe regels gelden niet voor bestaande woningen met gasaansluitingen. De verwachting is wel dat er in de nabije toekomst stappen worden gezet om ook deze woningen gasloos te maken.

In plaats van een gasaansluiting moet er dus een andere manier gevonden worden om de woning te verwarmen en te zorgen voor warm water. Alternatieven voor aardgas zijn warmtepompen, zonneboilers, koude/warmte-opslag systemen, duurzame restwarmte of een andere vorm van duurzame energie.