Geen vuilzakken meer in Zeeuwse milieustraten

De huisvuilzak met ongesorteerd afval mag niet meer worden ingeleverd bij de milieustraat. Dat geldt voor alle milieustraten in Zeeland. De grijze huisvuilzak hoort in de grijze rolemmer.

De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) is exploitant van de Zeeuwse milieustraten. Zij zal - in opdracht van de Zeeuwse gemeenten - strenger toezien op de naleving van deze regel. Veel Zeeuwse gemeenten hebben hun afvalbeleid aangepast en streven naar betere afvalscheiding. Daar hoort afvalscheiding op de milieustraten ook bij. 

Vermindering restafval
De Zeeuwse gemeenten streven naar vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Er werd in Zeeland nog veel te veel restafval per inwoner per jaar weggegooid. Bedoeling is dat dit afneemt tot nog slechts 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020. Om dat te bereiken is betere afvalscheiding noodzakelijk.

Recycleerbare stoffen
In het restafval zitten nu nog veel herbruikbare of recycleerbare stoffen. Van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en voedselresten wordt bijvoorbeeld kwaliteitscompost gemaakt. Oud papier en karton, plastic verpakkingsafval, drankenkartons, glas en textiel worden hergebruikt. Deze afvalstromen kunnen gescheiden worden ingeleverd of worden aan huis opgehaald. Restafval wordt verbrand. Verbranden van her te gebruiken materialen betekent vermindering van beschikbare grondstoffen en onnodige verbrandingskosten.

Afvalscheiding
Alleen wat na afvalscheiding overblijft, mag in de grijze rolemmer. Deze roiemmer wordt in de gemeente Hulst eenmaal in de vier weken geleegd. Inwoners worden zo gestimuleerd om aan de slag te gaan met afvalscheiding. Dit gemeentelijk beleid wordt nu ondersteund door ook op de milieustraten strenger toe te zien op het gescheiden aanleveren van huishoudelijk afval.  Zakken met ongesorteerd huisvuil worden niet meer geaccepteerd.