Gemeentebegroting 2019 online

Op 8 november 2018 stelde de gemeenteraad van Hulst de begroting 2019 vast. De begroting van de gemeente Hulst is sinds vorig jaar niet alleen nog maar een dik boekwerk met veel cijfertjes. De gemeentebegroting is digitaal toegankelijk gemaakt en wel zo dat er op een aangenamere manier kennis kan worden gemaakt met de financiën van de gemeente.

Informatie over de gemeentebegroting van Hulst is te vinden op de begrotingswebsite. Op deze begrotingswebsite wordt de begroting van Hulst op een totaal andere manier gepresenteerd dan in het gebruikelijke boekwerk.

Op de website komen ook de burgemeester en de wethouders aan het woord. Zij geven elk voor hun portefeuille aan wat de speerpunten voor 2018 zijn en wat het allemaal kost.

Het gemeentebestuur van Hulst is van mening dat inwoners het recht hebben om op duidelijke wijze te kunnen zien hoe de gemeente haar geld besteedt. Een gemeente met goed geïnformeerde inwoners is een pre. Want een goede gemeente maak je samen!