Graauwse Poort afgesloten

In verband met werken van DNWG is het nodig om in de periode van maandag 9 december tot en met vrijdag 13 december 2019 de Graauwse Poort te Hulst af te sluiten voor het doorgaande verkeer. Ook de kruising Lange Nieuwstraat / Houtmarkt is in die week afgesloten voor het verkeer.

In de genoemde periode wordt door DNWG gewerkt aan de overschakeling van de waterleiding – van het oude naar de nieuw aangelegde leiding.

Het is van 9 tot en met 13 december 2019 niet mogelijk om via de Graauwse Poort de binnenstad te bereiken. De binnenstad is deze week te bereiken via de Dubbele Poort en de Stationsweg. Omdat ook de kruising Lange Nieuwstraat / Houtmarkt is afgesloten, is er ook geen doorgaand verkeer mogelijk in de Grote Bagijnestraat en de Lange Nieuwstraat te Hulst. Ook de Kleine Bagijnestraat is in deze periode nog afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

De Kleine Bagijnestraat blijft nog tot eind januari 2020 afgesloten.

Werken aan kabels & leidingen
Begin juni 2019 is DNWG gestart met werken aan de elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen in het noordoostelijk deel van de Hulster binnenstad. Deze werken vinden plaats vooruitlopend aan de rioolwerken die in 2020 in diverse straten worden uitgevoerd. Het werk van DNWG heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt de werken eind januari 2020 afgerond.

Rioolwerk & herinrichting
De rioolwerken starten in het voorjaar van 2020. Deze vinden plaats in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg te Hulst. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande gemengde riolering door een nieuw gescheiden rioolstelsel. Na de rioolwerken worden de betreffende straten ook heringericht.