Gratis parkeren op 7 september

In de binnenstad van Hulst mag elke eerste zaterdag van de maand gratis worden geparkeerd. De eerstvolgende zaterdag waarop dat geldt is zaterdag 7 september 2019. Die dag moet niet worden betaald in de Hulster binnenstad.

De  zaterdagen waarop niet moet worden betaald zijn: 5 oktober, 2 november en 7 december 2019.

Het toekennen van dagen waarop gratis kan worden geparkeerd in de Hulster binnenstad is onderdeel van het parkeerbeleid. Dat beleid werd in 2016 door de gemeenteraad van Hulst vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders kan twaalf dagen per jaar aanwijzen waarop er gratis kan worden geparkeerd. Dit gebeurt in overleg met Ondernemersorganisatie Hulst Vestingstad.