Heeft u een hond?

Vanaf 20 augustus 2018 start in de gemeente Hulst de controle op het houden van honden. Dat gebeurt huis-aan-huis.

Iedereen die één of meer honden houdt moet daarvoor belasting betalen. Of de hond nu van uzelf is of van een huisgenoot, het "hoofd" van het gezin is verplicht de hond aan te melden. Dit moet gebeuren binnen veertien dagen na aanschaf. De indruk bestaat echter dat niet voor alle honden belasting wordt betaald.

Heeft u dit in het verleden niet gedaan of heeft u sinds kort een hond? Dan kunt u deze week alsnog aangifte doen. Door het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodige boetes die kunnen worden opgelegd bij het niet doen van aangifte. Een aangifteformulier is verkrijgbaar in de gemeentewinkel in Hulst, of bij Sabewa op tel. 088-9995800. U kunt het formulier ook downloaden op de website van Sabewa (digitaal loket) hondenbelasting aangifte

Controle

Een controleur komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Als de controleurs een hond aantreffen waarvoor geen hondenbelasting wordt betaald, verzoeken zij u een aangiftebiljet in te vullen en te ondertekenen. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u een boete wordt opgelegd. Daarnaast stellen zij enkele vragen over het al dan niet hebben van één of meerdere honden. Indien niemand thuis is, is het mogelijk dat de controleur op een ander moment langskomt. Medewerkers van het bureau Legitiem B.V. uit Velp voeren de controle in opdracht van ons belastingkantoor Sabewa Zeeland uit. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs.

In het belastingjaar 2018 is het tarief voor de eerste hond 63 euro. Twee honden kosten 126 euro.

Wijzigingen

Een hond kan weglopen, overlijden of in andere handen overgaan. Ook is het mogelijk dat u zelf naar een andere gemeente verhuist. In al deze gevallen kunt u deze wijzigingen bij Sabewa Zeeland melden. De aanslag hondenbelasting wordt dan gecorrigeerd. Dit kunt u doen via het formulier afmelden hondenbelasting. Een afmeldformulier is verkrijgbaar bij Sabewa Zeeland en op de website van Sabewa (digitaal loket) hondenbelasting.

Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting? Dan kunt u contact opnemen met Sabewa Zeeland, op tel. 088-9995800.