Herdenken op 4 mei

Op zaterdag 4 mei 2019 vindt de nationale Dodenherdenking plaats. Op die avond luiden de klokken in de gehele gemeente Hulst vanaf 19.45 uur tot 30 seconden na de klok van 20.00 uur. Vanaf 20.00 uur worden er twee minuten stilte in acht genomen. In de gemeente zijn er drie herdenkingsbijeenkomsten:
 
Herdenking Hulst

In Hulst begint de plechtigheid om 19.00 uur met een bijeenkomst in de H. Willibrordus Basiliek.
Tijdens deze bijeenkomst houdt burgemeester Jan-Frans Mulder een toespraak. Pastor Katrien Van de Wiele zorgt voor een overweging en gebed. Er is muzikale opluistering door de Bierkaai Brass en Jeugdkoor De WalNoten. Verkenners van scouting ’t Jagertje dragen declamaties voor in de Basiliek.
Daarna gaat het gezelschap om 19.30 uur - onder tamboersbegeleiding van fanfare Weldoen door Vermaak - naar het stadhuis. Burgemeester Jan-Frans Mulder legt daar bloemen bij de gedenkplaten van de Hulster Gevallenen en de Poolse bevrijders. Ook wordt er een tekst voorgedragen door Evert-Jan van de Kerkhove.
Vervolgens gaat het in stille tocht naar het monument De Gevallen Krijger aan de Glacisweg te Hulst. Hier wordt twee minuten stilte in acht genomen, gevolgd door de Taptoe die ten gehore wordt gebracht door Jacqueline Herwegh. Daarna het Wilhelmus door Bierkaai Brass en alle aanwezigen. Als laatste vindt de kranslegging bij het monument plaats. Tijdens de kranslegging klinkt pipermuziek door Toby de Brouwer.
Bij het monument staan voertuigen opgesteld uit het Gdyniamuseum uit Axel.

Herdenking Kloosterzande
In Kloosterzande begint de plechtigheid om 18.30 uur met een dienst in de Hof te Zande Kerk. Namens het gemeentebestuur zijn wethouder Jean-Paul Hageman en wethouder Gino Depauw aanwezig. Aansluitend vindt om 19.15 uur op het Hof te Zandeplein een herdenkingsplechtigheid plaats. Daar houdt wethouder Hageman een toespraak.
Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan de begraafplaats aan de Hulsterweg. Hier worden kransen gelegd bij de graven van de gesneuvelde militairen, gevolgd door de Taptoe door Toon van Waterschoot.
Tenslotte gaat het terug naar het Hof te Zandeplein, waar twee minuten stilte in acht worden genomen en een krans wordt gelegd bij het herdenkingsmonument. Na de kranslegging worden de namen opgelezen die op het monument staan. Dit doen kinderen van basisschool ‘t Getij uit Kloosterzande. De Koninklijke Harmonie St. Cecilia verleent haar muzikale medewerking.
 

Herdenking Graauw
In Graauw vindt ook een herdenking plaats. De organisatie hiervan ligt in handen van Dorpsraad Graauw. Om 19.45 uur is de samenkomst op het dorpspleintje. Daarna gaat het in stilte richting de begraafplaats. Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus wordt een krans gelegd bij het monument van de oorlogsslachtoffers. Vervolgens lezen kinderen van basisschool Ter Doest gedichten voor. Fanfare Nooit Gedacht verleent haar muzikale medewerking. Wethouder René Ruissen vertegenwoordigt het gemeentebestuur. Hij houdt tijdens deze herdenking een toespraak.