Herinrichting Tivoliweg in voorbereiding

De Tivoliweg in Hulst is aan vernieuwing toe. Ook de riolering ter plaatse moet worden aangepakt. Deze werkzaamheden staan gepland in het jaar 2020. Het college van burgemeester en wethouders wil de werken zo vroeg mogelijk in dat jaar kunnen opstarten. Daarom is het streven om de voorbereiding van het project in de tweede helft 2019 reeds te starten. Dat omvat de aanpassingen aan de kabels- en leidingen door de nutsbedrijven en diverse vooronderzoeken, zoals bodemonderzoek, bemalingsadvies, woningopnames en archeologie. Om dat te kunnen doen, is een voorbereidingskrediet nodig.

De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 5 februari 2019 over het voorstel om een krediet van 153.000 euro beschikbaar te stellen, zodat in 2019 kan worden gestart met het voorbereiden van het project Tivoliweg.
153.000 euro is 10% van het totaal benodigde bedrag. In totaal is voor de herinrichting van de Tivoliweg en de benodigde rioolwerken een bedrag aan de orde van zo’n 1,5 miljoen euro.