Infoavond werken Lyceumstraat & Emmalaan

Op dinsdag 15 januari 2019 vindt een informatieavond plaats over geplande werkzaamheden in de Lyceumstraat en Emmalaan te Hulst.

In het voorjaar 2019 worden werkzaamheden uitgevoerd in delen van de Lyceumstraat en Emmalaan te Hulst. Het gaat om het gedeelte van de Lyceumstraat vanaf huisnummer 1 t/m 13 en 2 t/m 18. In de Emmalaan gaat het om het gedeelte ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 3 en 2.

De riolering ter plaatse is verouderd. Deze moet worden vervangen. Na het vervangen van de riolering worden de betreffende weggedeelten opnieuw ingericht met nieuw materiaal.
De werkzaamheden zijn voorlopig gepland in de periode van april t/m juli 2019. Voorafgaand aan de rioleringswerkzaamheden worden in opdracht van DELTA - waar nodig - aanpassingen uitgevoerd aan kabels en leidingen. Hierover wordt u door DELTA nader geïnformeerd.

Infoavond
Op dinsdag 15 januari 2019 is er een informatieavond over de werkzaamheden. Deze bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis te Hulst, gelegen aan de Grote Markt 21. Belangstellenden kunnen deze avond vanaf 18.30 tot 20.30 uur op een tijdstip van uw voorkeur binnenlopen om u te laten informeren. Er wordt informatie verstrekt over de uit te voeren werkzaamheden. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.