Infoavond werken Tivoliweg Hulst

In 2020 staan werkzaamheden gepland in de Tivoliweg en in een deel van de Glacisweg en deel van de Hulster Nieuwlandweg te Hulst. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering en het herinrichten van de wegen. Ook de openbare verlichting wordt vernieuwd.

Informatieavond
Op dinsdag 25 juni 2019 vindt een informatieavond plaats over de geplande werkzaamheden. Deze bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis te Hulst, gelegen aan de Grote Markt 21. Men kan op deze avond vanaf 18.30 tot 20.30 uur op een tijdstip van eigen voorkeur binnenlopen om zich te laten informeren. Er wordt informatie verstrekt over de uit te voeren werkzaamheden. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Werk aan kabels & leidingen
Voorafgaand en deels gelijktijdig met bovengenoemde werkzaamheden worden aanpassingen gedaan aan de kabels en leidingen ter plaatse. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van DNWG en starten al na de zomer 2019. DNWG nodigt de bewoners voor aanvang van de werken nog uit voor een informatiebijeenkomst over hun werkzaamheden.