Informatieavond werken Kleine Bagijnestraat en omgeving

Op dinsdag 21 mei 2019 vindt een informatieavond plaats over de geplande werkzaamheden in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg te Hulst.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande gemengde riolering door een nieuw gescheiden rioolstelsel en het herinrichten van wegen, trottoirs en pleinen met nieuwe straatbaksteen en natuursteen. De uitvoering van de werkzaamheden staat voorlopig gepland voor de tweede helft van 2019 en de eerste helft van 2020.

Informatieavond
Op dinsdag 21 mei 2019 vindt een informatieavond plaats over de geplande werkzaamheden. Deze bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis te Hulst, gelegen aan de Grote Markt 21. Belangstellenden kunnen deze avond vanaf 18.30 tot 20.30 uur op een tijdstip van eigen voorkeur binnenlopen om zich te laten informeren. Er wordt informatie verstrekt over de uit te voeren werkzaamheden en er is gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Werk aan kabels & leidingen
Voorafgaand en deels gelijktijdig met bovengenoemde werkzaamheden worden aanpassingen gedaan aan de kabels en leidingen ter plaatse. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van DNWG en starten in juni 2019.
 
Projectgebied:

Werkgebied binnenstad Hulst