Kunstgrasveld voor voetbalvereniging Hontenisse

Het college van burgemeester en wethouders van Hulst stelt voor om op het terrein van Voetbalvereniging Hontenisse een kunstgrasveld te realiseren. Met de realisatie van dit veld, beschikken de drie grootste kernen van de gemeente Hulst over een kunstgrasveld, te weten Hulst, Sint Jansteen en Kloosterzande.

Aan omringende vereniging zal als het veld is gerealiseerd de mogelijkheid worden gegeven gebruik te maken van het veld. Op die manier wordt ook de samenwerking tussen verenigingen gestimuleerd. Daarnaast biedt het veld onder andere ook uitkomst voor activiteiten in het kader van het project Sportdorp Kloosterzande.

Het voorstel wordt op woensdag 20  juni 2018 in de raadscommissie Samenleving besproken.