Laatste fasen werken Cloosterstraat

Het afgelopen jaar is volop gewerkt aan de riolering en de herinrichting van de Cloosterstraat en het Poolsplein in Kloosterzande. De werkzaamheden zijn nu ver gevorderd.
In 2019 moeten nog drie klussen worden uitgevoerd:

  1. Herinrichting van de kruising Cloosterstraat/Hulsterweg.
  2. Inplanten van de groenvakken.
  3. Over het gehele gebied van de werkzaamheden moet de bovenste laag asfalt nog worden

Herinrichting kruising Cloosterstraat/Hulsterweg
Op woensdag 9 januari 2019 start de herinrichting van de kruising. Eerste stap daarbij is het verwijderen van de huidige bestratingsmaterialen. Daarna volgen de herinrichtingswerken. Het streven is om deze werken tweede helft februari 2019 af te ronden.

Vanaf 9 januari 2019 is de kruising afgesloten voor het verkeer. Dit betekent dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is op de Hulsterweg. Ook is geen verkeer mogelijk tussen de Cloosterstraat en de Hulsterweg.

Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid. De omleidingsroute die het openbaar vervoer op het moment volgt, blijft gehandhaafd.

Inplanten groenvakken
In januari 2019 worden de groenvakken in de Cloosterstraat ingeplant. Er komen onder andere bomen, hagen en struiken.

Asfalteren
Over het gehele gebied van de werkzaamheden geldt dat de bovenste laag asfalt pas in het voorjaar 2019 wordt aangebracht. Op dat moment wordt de straat tijdelijk weer even afgesloten voor het verkeer.