Landelijk probleem met DIGID

Momenteel doen er zich storingen voor met de landelijke website van DigiD. Dit kan gevolgen hebben voor de digitale dienstverlening via de website van de gemeente Hulst.

Bij bepaalde producten cq. diensten op de website is het gebruik van DigiD noodzakelijk.

Er wordt gewerkt aan het oplossen van de problemen met de website van DigiD.