Lyceumstraat Hulst afgesloten

De Lyceumstraat te Hulst is vanaf maandag 14 januari tot medio maart 2019 afgesloten voor het verkeer. Het betreft het gedeelte van de straat gelegen tussen de Tivoliweg en de Wilhelminalaan. De afsluiting is nodig in verband met werken aan de kabels en leidingen.

Dit voorjaar wordt een deel van de Lyceumstraat en de Emmalaan te Hulst heringericht. Het gaat om het gedeelte van de Lyceumstraat vanaf huisnummer 1 t/m 13 en 2 t/m 18. In de Emmalaan gaat het om het gedeelte ter hoogte van de huisnummers 1 t/m 3 en 2. Deze werkzaamheden zijn gepland in de periode van april t/m juli 2019.
Voorafgaand aan de rioleringswerkzaamheden worden in opdracht van DNWG - waar nodig - aanpassingen uitgevoerd aan kabels en leidingen. Deze werkzaamheden starten op maandag 14 januari 2019. Naar verwachting nemen de werken tot medio maart 2019 in beslag.

Wegafsluiting
In verband met de werken aan de kabels en leidingen is het nodig de Lyceumstraat vanaf maandag 14 januari 2019 af te sluiten voor het verkeer. Deze afsluiting duurt tot medio maart 2019. De afsluiting betreft het gedeelte van de straat gelegen tussen de Tivoliweg en de Wilhelminalaan. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.
Er wordt gezorgd dat de rijbaan in het weekend van de Vestingcross (dd. 17 februari 2019) vrij is. In dat weekend is de Lyceumstraat dus niet afgesloten.
Ook in de Emmalaan wordt gewerkt aan de kabels en leidingen. Doch daar is geen wegafsluiting noodzakelijk.
De kruising Lyceumstraat/Emmalaan/Wilhelminalaan zal in de genoemde periode één dag zijn afgesloten. Welke dag dat is, is nog niet bekend.

Informatieavond
Over de herinrichting vindt op dinsdag 15 januari 2018 een informatieavond plaats. Deze bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis te Hulst, gelegen aan de Grote Markt 21. Men kan op deze avond vanaf 18.30 tot 20.30 uur op een tijdstip van voorkeur binnenlopen om zich te laten informeren. Er wordt informatie verstrekt over de uit te voeren werkzaamheden. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.