Mini symposium Toegankelijkheid

7 tot en met 11 oktober 2019 is de landelijke Week van de Toegankelijkheid. In Zeeuws-Vlaanderen is die week aangegrepen om samen een route uit te stippelen naar een toegankelijke samenleving. Dat gebeurt tijdens het mini-symposium dat op donderdag 10 oktober 2019 in Den Dullaert wordt georganiseerd. Hiervoor is een tachtigtal organisaties uitgenodigd uit een breed gamma aan sectoren. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Zeeuws-Vlaamse werkgroep VN-verdrag Handicap onder leiding van Stichting Drempelvrij Hulst en ondersteund door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en provincie Zeeland.

Iedereen doet volwaardig mee
Mensen met een beperking willen, net als mensen zonder beperking, gewoon hun leven leiden, hun ding doen: werken, sporten, deelnemen aan het verenigingsleven, uitgaan en noem maar op. Het initiatief hiervoor ligt bij hen zelf, aangemoedigd door partner, familie, vrienden, revalidatie experts etc. Maar wel of niet succesvol kunnen deelnemen aan de samenleving is ook afhankelijk van toegankelijkheid.

Nederland ondertekende in 2016 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Naar aanleiding daarvan ontwikkelen we nu een inclusiebeleid en gaan dat uitvoeren. Inclusie houdt in dat elk individu als volwaardig wordt geaccepteerd en dat de omgeving zo is ingericht dat hij/zij volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij.

Het verbeteren van de toegankelijkheid is niet alleen een overheidskwestie. Ook private partijen zijn nodig om Nederland stap voor stap nog toegankelijker te maken. Vandaar dat een breed gamma aan organisaties is uitgenodigd voor het Zeeuws-Vlaamse symposium. Iedereen wordt gevraagd mee te doen en een bijdrage te leveren aan een betere toegankelijkheid.  Zeeuws-Vlaanderen wil immers gastvrij zijn voor iedereen!