Nieuwe stukken over tachtigjarige oorlog in Hulster archief

De gemeente Hulst heeft een grote serie historische prenten, tekeningen en topografische kaarten  over de Tachtigjarige Oorlog aan haar archief toegevoegd. Het gaat om zo’n zestig verschillende stukken.

De prenten, tekeningen en kaarten waren verzameld door wijlen Wim Gielen uit Hulst. De heer Gielen was niet enkel deskundige op het terrein van het eeuwenoude Reynaertverhaal. Hij was ook zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Om die reden verzamelde hij in de loop der jaren een groot aantal prenten, tekeningen en topografische kaarten, die betrekking hebben op dat gebied. De verzameling telde in totaal meer dan honderd items.

Het deel van de verzameling dat de bijzondere interesse van de gemeente Hulst had, was een zestigtal prenten over de Tachtigjarige Oorlog. Een oorlog die woedde tussen de jaren 1568 en 1648 en voor een belangrijk deel werd uitgevochten op het grondgebied van de gemeente Hulst. In de collectie bevinden zich ook afdrukken van prenten, die het verhaal vertellen van de opeenvolgende aanvallen op de stad Hulst door de troepen van de strijdende partijen. Dergelijke prenten werden gemaakt om aan de hand daarvan een indruk te krijgen van de gebeurtenissen in de jaren 1591, 1596 en 1645. Maar er zijn ook prenten over bijvoorbeeld de veldslagen, zoals die bij Oosterweel en Rammekens. Verder zitten er in de collectie plattegronden van verdedigingswerken, afbeeldingen van de penningen die werden geslagen ter ere van een militaire overwinning én landkaarten van onder meer het Graafschap Vlaanderen, waartoe de gemeente Hulst toen behoorde.

De collectie over de Tachtigjarige Oorlog geeft een geïllustreerd overzicht van de geschiedenis van de stad en de gemeente Hulst. Om die reden is het gemeentebestuur verheugd dat de prenten, tekeningen en kaarten konden worden aangekocht en nu in eigendom van de gemeente zijn.

Belangstellenden kunnen deze komen bekijken in het gemeentearchief in het stadhuis. De bezoekersruimte is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.