Onderzoek: Wat vindt u van onze communicatie?

Wat vindt u van onze communicatie? Dat is een vraag waar de gemeente Hulst graag het antwoord op zou weten. Daarom wordt een onderzoek gehouden.

De gemeente Hulst communiceert met haar inwoners over allerlei zaken die de gemeente aangaan. Daarvoor gebruikt ze verschillende communicatiemiddelen. Denk aan het gemeentelijke voorlichtingsblad, sociale media, de website en de informatiepagina’s in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad. Het is belangrijk te weten wat de inwoners daarvan vinden. Daarom is een enquête opgesteld. Op die manier kan de gemeente haar manier van communiceren verbeteren.

De enquête wordt toegestuurd aan 1.500 inwoners van de gemeente Hulst. Daarnaast is het mogelijk de enquête digitaal in te vullen via deze link.

De enquête kan anoniem worden ingevuld. Het invullen duurt zo’n vijf minuten. Invullen kan tot en met woensdag 13 november 2019.

De lucht in
Onder de deelnemers wordt een ballonvaart voor twee personen verloot. Als men daarop kans wilt maken, kan men aan het einde van de vragenlijst de persoonsgegevens invullen. Deze worden vertrouwelijk behandeld en niet gekoppeld aan de antwoorden die men invult.