Onkruidbestrijding bij extreme droogte

Het warme, zonnige weer van de laatste tijd heeft ook een keerzijde. Door droogte neemt de kans op natuurbranden toe. Bewoners en bezoekers zijn opgeroepen om extra alert te zijn op het ontstaan van brand. Ook aan gemeenten is gevraagd om alert te zijn tijdens het bestrijden van onkruid en met name onkruidbestrijding met open vlam stop te zetten.

In Zeeuws-Vlaanderen wordt het onkruid door de drie gemeenten bestreden door middel van vegen, borstelen en hete lucht. In een afgesloten ruimte binnen de machine, wordt de lucht verwarmd door middel van een vlam. Daarbij wordt de hete lucht over het onkruid geblazen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een open vlam, waardoor het risico op brand aanzienlijk kleiner is.

Ondanks deze methode, is door de drie Zeeuwse gemeenten een werkinstructie gemaakt voor onkruidbestrijding bij extreme droogte. Eén van deze aangepaste regels is bijvoorbeeld minimaal vijftig cm afstand te houden van beplanting, gras, schuttingen enzovoort. Dit betekent dat de gemeente Hulst zich tijdelijk meer richt op straten, stoepen en dergelijke, die niet direct grenzen aan groenstroken. Ook op half verharde paden wordt tijdelijk niet met hete lucht gewerkt.

Meer informatie https://www.zeelandveilig.nl/nieuws/langdurige-droogte-let-op-de-natuur