Op weg naar meer AED's

Hulst streeft er naar zo “hartveilig” mogelijk te worden. Dat houdt onder andere in dat wordt getracht zoveel mogelijk AED’s aanwezig te hebben. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk mensen te hebben die weten hoe een AED werkt en hoe je moet reanimeren.

De AED’s die gekend zijn én die dag en nacht beschikbaar zijn, staan samen in voor een dekkingsgraad van 34%. Dat kan dus nog veel beter. Het gaat dus niet enkel om het aantal aanwezige AED’s, maar ook over de beschikbaarheid er van. In de gemeente Hulst – zo blijkt – zijn ook een aantal AED’s die nog niet geregistreerd zijn. Daardoor kunnen ze niet optimaal worden benut. De aanwezigheid van AED’s is een  gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijfsleven, organisaties en de lokale overheid.

STAN: Nieuw alarmeringssysteem
De gemeente Hulst is al enige jaren aangesloten bij Hartveilig Wonen. Hartveilig Wonen is vorig jaar samengevoegd met Hartslag Nu! tot één nieuw burgeralarmeringssysteem voor reanimatie. Dat heet STAN.

Kunt u reanimeren?
De gemeente Hulst heeft tot nu toe extra ingezet op het verhogen van het aantal burgers dat weet hoe je een hartstilstand herkent, wat je als eerste moet doen, hoe je moet reanimeren en hoe je een AED aansluit en bedient. Ruim 230 inwoners hebben een gratis cursus reanimatie gevolgd. Zij hebben zich vervolgens geregistreerd als vrijwillige burgerhulpverlener via het oproepsysteem.

Meer AED’s in buitenkasten
De hoogste prioriteit ligt op dit moment bij de uitbreiding van het aantal AED’s in buitenkasten. Met andere woorden: AED’s die openbaar beschikbaar zijn.
Zo’n tien jaar geleden heeft de gemeente Hulst per dorpskern een gratis AED beschikbaar gesteld. Deze zijn in de meeste gevallen ondergebracht in het dorps/gemeenschapshuis. In enkele kernen is deze AED meteen ondergebracht in een speciale kast aan de buitenzijde van het gebouw. Nu wordt getracht om zoveel mogelijk van de beschikbare AED’s in een buitenkast onder te brengen. Dat is al gebeurd bij Brandershole in Terhole en De Warande in Sint Jansteen. Ook bij het Reynaertcollege (Gildenstraat) en bij Tragel Zorg in de wijk Hulst Zuid (Stanleystraat) is dat ondertussen het geval. De bedoeling is bij alle dorpshuizen te zorgen dat de AED in een buitenkast komt.

In de gemeente Hulst heeft ook al een aantal ondernemers zelf het belang ingezien van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van hun AED. Zij hebben deze ondertussen ook ondergebracht in een buitenkast. Daardoor kunnen hulpverleners ook buiten de openingstijden van het bedrijf gebruik maken van de AED. Voorbeelden hiervan zijn Hoefijzerfabriek Kerckhaert in Vogelwaarde, Energetica Natura aan de Afrikaweg in Hulst en de Woonstichting Hulst aan het Godsplein in de Hulster binnenstad.
Ook in appartementsgebouwen zie je AED’s opduiken. Als die in de entreehal hangt, kan deze door alle hulpverleners worden gebruikt. Zo is een AED openbaar beschikbaar bij het Bernardushof in Clinge en het Reynaertshof in Hulst.

De gemeente Hulst moedigt ondernemers en bewoners aan om deze voorbeelden te volgen, want: Een AED redt levens!