Participatiedag gebiedsontwikkeling Perkpolder

Donderdag 11 april 2019 houdt Hulst aan Zee BV een participatiebijeenkomst over de gebiedsontwikkeling Perkpolder. ’s-Middags is er een kennismakingsbijeenkomst met de stakeholders en andere direct betrokkenen. Doelstelling is vertrouwen te creëren en zienswijzen met elkaar te delen en wensen te ventileren.

Hulst aan Zee aan de slag met masterplan
Eind 2018 is de Gebiedsontwikkeling Perkpolder een nieuwe fase ingegaan. Voor de kerst werd een koop- en ontwikkelingsovereenkomst gesloten tussen Hulst aan Zee BV (HAZ) en Perkpolder Beheer BV, waarvan de gemeente Hulst enig aandeelhouder is. Door het sluiten van deze overeenkomst is het totale projectgebied Perkpolder aan HAZ verkocht.
HAZ heeft het voornemen om ter plaatse een jachthaven, golfbaan, hotel en in totaal 450 woningen te realiseren. Ondertussen zijn zij voortvarend aan de slag met het opstellen van een masterplan. In dat plan, dat deze zomer klaar moet zij, komt te hoe het plangebied wordt ingevuld en vormgegeven.
Ook moet het masterplan aantonen hoe de gebiedsontwikkeling een sociaaleconomische impuls kan geven aan het noordelijk deel van de gemeente Hulst. Die sociaaleconomische impuls is namelijk het doel dat de gemeente nastreeft sinds in 2003 de veerdienst Kruiningen-Perkpolder uit de vaart werd genomen.

Inbreng & participatie
Bij de totstandkoming van dit masterplan wil HAZ graag de inbreng gebruiken van stakeholders in het gebied. Daarom houdt zij op donderdag 11 april 2019 een bijeenkomst. Tijdens deze middag stelt urbaniste Lieve De Cock van het bureau LiPS uit Brussel, zich voor. Ook het architectenbureau Conix RDBM uit Antwerpen geeft toelichting. Om elkaars zienswijzen te delen zijn er een tweetal workshops.
’s-Avonds wordt tijdens een raadsbijeenkomst met de raads/commissieleden van gedachten gewisseld over het masterplan en de zienswijzen. Deze bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis en is openbaar.
Beide bijeenkomsten (middag en avond) worden georganiseerd door HAZ. De gemeente Hulst faciliteert deze.

Planning
De planning is erop gericht dat het masterplan in de zomer 2019 wordt opgeleverd.