Restgrond kopen?

Grenst er aan uw perceel een strook gemeentegrond? Dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen. Zo kunt u de waarde van uw woning en uw woongenot vergroten en de gemeente heeft na verkoop minder onderhoudskosten. Dubbele winst dus.

Op www.gemeentehulst.nl kunt u informatie terug vinden en een aanvraag indienen. De grondprijs is vastgesteld op 50 euro per m2, kosten koper. ‘Kosten koper’ betekent dat de bijkomende kosten, zoals notaris- en kadasterkosten voor uw rekening komen.

Aan de hand van het gemeentelijk beleid wordt vervolgens onderzocht of de strook grond kan worden verkocht. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de verkeersveiligheid, de groenstructuur in uw wijk, ruimtelijke ontwikkeling en bodemgesteldheid. Verkoop is niet mogelijk als u de woning huurt.