Rioolwerken Emmastraat Kloosterzande

Op donderdag 25 oktober 2018 wordt gestart met de werkzaamheden voor het vernieuwen van de riolering in de Emmastraat te Kloosterzande. Het betreft de riolering in het gedeelte van de straat gelegen tussen de huisnummers 6 en 24. Deze werken zijn naar voren gehaald uit het gehele project, omdat dit riool dusdanig slecht is, dat spoed vereist is.

De eerste stap is het verwijderen van de verharding van de weg. Dat gebeurt op donderdag 25 oktober 2018. Op vrijdag 26 oktober 2018 wordt het materiaal voor de onttrekking van het grondwater aangebracht. Op maandag 29 oktober 2018 beginnen de rioolwerken. Er wordt gestart op het kruispunt ter hoogte van huisnummer 6.
Als de rioolwerken zijn afgerond wordt de straat tijdelijk terug bestraat met het bestaande materiaal. Het streven is om de rioolwerkzaamheden en (tijdelijke) herbestrating uiterlijk vrijdag 21 december 2018 af te ronden.

Wegafsluiting
De Emmastraat gelegen tussen de huisnummers 6 en 24 is vanaf donderdag 25 oktober 2018 tot uiterlijk 21 december 2018 afgesloten voor het verkeer.
In de periode van maandag 29 oktober tot en met woensdag 31 oktober 2018 is ook de kruising in de Emmastraat (ter hoogte van huisnummer 6) afgesloten. Op die drie dagen zijn de Hontenissehal, Emmahal etc. niet bereikbaar.

Ter plaatse moeten – in relatie tot het gehele project – ook nog de kabels en leidingen worden vervangen. Dit gebeurt door DNWG in de eerste helft van 2019. Pas nadat deze werken zijn uitgevoerd, wordt de straat heringericht met nieuwe materialen.