Rioolwerken Lyceumstraat & Emmalaan van start

Medio april 2019 wordt gestart met de rioolwerken in de Lyceumstraat en Emmalaan te Hulst. Na het rioolwerk worden de betreffende straatgedeelten heringericht. Het gaat om het gedeelte van de Lyceumstraat vanaf huisnummer 1 t/m 13 en 2 t/m 18. In de Emmalaan gaat het om het gedeelte ter hoogte van de huisnummers 1, 2 en 3. De totale werkzaamheden nemen naar verwachting t/m juli 2019 in beslag.

De afgelopen maanden is door DNWG gewerkt ter plaatse aan de kabels en leidingen. Deze werken zijn ondertussen afgerond. Nu kan het rioolwerk van start gaan.
Het werk wordt in fasen uitgevoerd:    Fase 1: gedeelte Emmalaan
Fase 2: kruising Emmalaan/Lyceumstraat
Fase 3: gedeelte Lyceumstraat.

Wegafsluiting
Vanaf circa maandag 15 april 2019 wordt de Emmalaan ter hoogte van de huisnummers 1, 2 en 3 afgesloten voor het verkeer. Deze afsluiting duurt tot de tweede helft van juni 2019. De betreffende woningen zijn dan enkel te voet bereikbaar. De overige woningen blijven bereikbaar. Hiervoor wordt het voetpad ter hoogte van Emmalaan 7 tijdelijk toegankelijk gemaakt voor gemotoriseerd verkeer.

Als de rioolwerken in de Emmalaan ter hoogte van huisnummers 1, 2 en 3 zijn afgerond, wordt tijdelijke verharding aangebracht. Daarna start fase twee. Dit zal naar verwachting begin mei 2019 zijn.
De herinrichting van de straatgedeelten vindt plaats als de rioolwerken zijn afgerond. Het straatwerk volgt vrijwel direct na het rioolwerk.

De opslag van materialen voor deze werken gebeurt voornamelijk aan de Glacisweg – aan de zijde van het Ravelijn.