Risico op natuurbranden groter

Door de lange zonnige periode en het uitblijven van regen, is er momenteel een verhoogd risico op natuurbranden. Iedereen wordt gevraagd extra alert en voorzichtig te zijn.

Er geldt een verhoogd risico (fase 2) op natuurbranden in Zeeland. Door de langdurige droogte zijn de natuur- en duingebieden kurkdroog. Houd rekening met de volgende maatregelen en adviezen: 

  • In natuurgebieden mag je geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
  • Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
  • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
  • Houd op je verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
  • Denk eraan, dat u niet overal in de natuur goed bereik hebt met uw mobiele telefoon.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
  • Neem eventueel een topografische kaart / GPS / wandel App mee als u op stap gaat in de natuur. 


Snelle uitbreiding van een natuurbrand is het grootste risico. De natuurbeheerders voeren daarom extra controles uit in natuurgebieden. Daarnaast worden ook inwoners en recreanten gevraagd extra alert te zijn op het ontstaan van brand. Mocht u een natuurbrand ontdekken, meld het dan zo snel mogelijk via het alarmnummer 1-1-2. Hoe sneller de melding, hoe eerder de brandweer er kan zijn!

Meer informatie over natuurbranden vindt u op de website van Zeelandveilig