Rolemmers niet op straat

Her en der in onze gemeente staan rolemmers - ook op dagen waarop het afval niet wordt ingezameld - op straat. Dat is niet toegestaan. Plaats uw rolemmer enkel op straat op de dag van inzameling.

Ook veel brandgangen zijn “gevuld” met rolemmers, waardoor de doorgang wordt beperkt. Dat mag niet.

Daarnaast staan redelijk wat rolemmers – weliswaar op eigen perceel – maar frontaal zichtbaar vanaf de openbare weg. Bijvoorbeeld op opritten en in voortuinen. Dat is ongewenst. Het ontsiert het straatbeeld. Daarbij draagt het in negatieve zin bij aan de veiligheid van de leefomgeving. Rolemmers kunnen zo gebruikt worden door inbrekers om ergens overheen te klimmen of om een hogere verdieping te bereiken.  Daarom wordt gevraagd rolemmer op eigen terrein te plaatsen en wel zo dat ze vanaf de openbare weg niet zichtbaar zijn.

De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Hulst blijven inwoners - persoonlijk of per brief -  attenderen op onjuist geplaatste rolemmers.