Ruim 40% minder restafval in Hulst

De inwoners van Hulst verdienen een grote pluim als het gaat om afvalscheiding. Dat blijkt uit de evaluatie van het nieuwe afvalinzamelingsbeleid. De hoeveelheid restafval terugdringen en afval beter scheiden was de doelstelling. Dat is al in grote mate gelukt!

De hoeveelheid restafval is met zo’n 41% afgenomen. Daarnaast wordt er 140% meer plastic & drankkartons en 11% meer groente-, fruit- en tuinafval ingezameld.
Als de inzamelcijfers zich dit jaar zo voortzetten, komt het er op neer dat het restafval is verminderd tot zo’n 140 kilo per persoon per jaar. Dat was 236 kilo per persoon per jaar. Hiermee komt de opdracht die het Rijk gemeenten heeft opgelegd – zijnde 100 kilo per persoon per jaar – al heel dichtbij.

Gewenningsperiode
Het nieuwe afvalbeleid zorgde op voorhand voor nogal wat commotie. Na een gewenningsperiode – voor zowel inwoners als de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) – nam het aantal klachten en meldingen bijzonder snel af.

Maatregelen
Huishoudens die tegen praktische problemen aanliepen met de capaciteit van de grijze rolemmer, konden zich melden bij de gemeente. Met hen is de afvalscheiding doorgesproken en zijn adviezen gegeven. In bijzondere situaties (luiers, medische redenen, etc) is maatwerk geleverd. De oranje inzamelcontainers (plastic & drankkartons) bleken te vaak te vol te zitten. Daarom worden deze nu vaker geleegd. Ook zijn extra containers geplaatst. Met de ZRD is maandelijks overleg om de praktische uitvoering te bespreken.

Conclusie
De nieuwe manier van inzameling heeft in kort tijdsbestek gezorgd voor sterke vermindering van de hoeveelheid restafval. Daarnaast wordt afval in de gemeente Hulst een stuk beter gescheiden. Inwoners zijn zich een stuk bewuster van de noodzaak van het goed scheiden van afval. Conclusie is dan ook dat de ingezette weg doeltreffend is.