Ruimte voor Stichting De Melkkan

Stichting De Melkkan gaat gebruik maken van ruimten in het gebouw van de voormalige Regenboogschool, aan de Tabakstraat 22 te Hulst. Het gaat om twee ruimten. De ene ruimte gaat de stichting gebruiken als ontmoetingsruimte. In de andere wordt een – voor iedereen toegankelijk - kringloopwinkeltje gerealiseerd.

Stichting De Melkkan maakt momenteel gebruik van ruimte in ’t Kruisgebouw, op de hoek Dullaertstraat – Tabakstraat te Hulst. Omdat deze ruimte te krap is, werd al een poos gezocht naar een alternatief. Die is nu door de gemeente gevonden in het gebouw van de voormalige Regenboogschool.
Dit gebouw is eigendom van de gemeente Hulst. De gemeente stelt de ruimten om niet beschikbaar aan de stichting. De gemeente en Stichting De Melkkan ondertekenen op donderdag 13 september 2018 de gebruiksovereenkomst. Wethouder Adri Totté ondertekent de overeenkomst namens het gemeentebestuur. Voor Stichting De Melkkan zijn dat mevrouw Nadia de Loos en de heer Alex Eggermont.

Stichting De Melkkan heeft als doel het ondersteunen van mensen in de gemeente Hulst die onder de armoedegrens leven. De gemeente Hulst draagt de werking van de stichting een warm hart toe.