Slecht mobiel bereikbaar?

Hebt u slecht mobiel bereik in Zeeland? Laat het de Provincie weten!

Op veel plaatsen in Zeeland is de mobiele dekking prima. Maar niet overal. Er zijn plaatsen waar dekking niet vanzelfsprekend is. Kent u die plaatsen? Geef ze dan aan de Provincie Zeeland door.

De Provincie doet - in samenwerking met Zeeuwse gemeenten - opnieuw onderzoek naar de mobiele dekking in Zeeland. U kunt een digitale enquête invullen om uw ervaringen te delen. Dat kan voor meerdere locaties invullen, want thuis zal de dekking anders zijn dan op school of werk.
In de twintig gebieden met de slechtste dekking worden ook veldmetingen gedaan.

U vindt de enquête tot 4 juli 2018 op www.zeeland.nl/mobielebereikbaarheid. U kunt op de kaart van Zeeland de precieze locatie aanvinken en de bijbehorende vragen beantwoorden. In het najaar 2018 worden de resultaten bekend.

Eerder onderzoek
In 2015 voerde de Provincie Zeeland ook een onderzoek uit onder de Zeeuwen. Dit heeft meer dan 2000 bruikbare reacties opgeleverd. In tientallen gebieden bleek het bereik onder de maat. Providers hebben meerdere verbeteringen doorgevoerd, zoals op het strand van Walcheren en in het gebied tussen Hengstdijk en Vogelwaarde.