Snoeien bomen Liniestraat Hulst

In de Liniestraat te Hulst moeten de Haagbeuken worden gesnoeid. Dit is nodig omdat de bomen overlast gegeven voor passerend verkeer en voor omwonenden.

 

De werkzaamheden starten op dinsdag 12 februari 2019 en nemen naar verwachting tot circa dinsdag 26 februari 2019 in beslag. De weersomstandigheden kunnen echter een rol spelen bij deze planning.

 

Liniestraat gedeeltelijk afgesloten

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het gedeelte van de Liniestraat (hoofdrijbaan), gelegen tussen de Zoutestraat en de Poorterslaan, afgesloten voor het doorgaande verkeer. De werken worden gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor blijven de zijstraten steeds bereikbaar.

Dagelijks wordt voor en na aanvang van de werkzaamheden de wegafsluiting opgeheven.