Verbreden rijbaan Zoetevaart

Van maandag 15 oktober tot en met dinsdag 13 november 2018 worden er werkzaamheden uitgevoerd in de Zoetevaart te Hulst. Het betreft het gedeelte van de Zoetevaart tussen de Mozartstraat en de Van der Maelstedeweg.

De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van de rijbaan op dit weggedeelte. De huidige breedte voldoet niet. Dit leidt momenteel tot verkeersonveilige situaties waarbij voornamelijk fietsers in de verdrukking komen. De verbreding van ca. 1 meter vindt plaats in westelijke richting. De rijbaan wordt vervolgens opnieuw geasfalteerd met aan weerszijden rode fietssuggestiestroken. In de nieuwe situatie gaan er geen parkeervakken verloren.

De Zoetevaart, gelegen tussen de Mozartstraat en de Van der Maelstedeweg, is voor doorgaand verkeer de gehele periode afgesloten. De parking van de supermarkt, winkels en appartementen is altijd toegankelijk door middel van één van de twee inritten. Met omleidingsborden wordt steeds aangegeven langs welke kant de parking bereikbaar is.

Op maandag 12 november 2018 is de parking niet bereikbaar. Op deze dag worden de asfaltdeklagen aangebracht.

Overige panden blijven ook altijd bereikbaar via het trottoir of een tijdelijke verharding.