Vergaderingen raadscommissies en raad september 2019

De eerste reguliere raadsvergadering van dit jaar staat gepland op donderdag 26 september 2019 om 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis.

Deze raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies:
Maandag 9 september 2019    Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
Dinsdag 10 september 2019    Raadscommissie Ruimte
Woensdag 11 september 2019    Raadscommissie Samenleving

De bovengenoemde vergaderingen vinden allen plaats in de raadzaal van het stadhuis te Hulst. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Er is dit keer géén vergadering van de Raadscommissie Middelen.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van donderdag 26 september 2019 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 18 september 2019 in het stadhuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar. Deze zijn - met uitzondering van de vergadering van het presidium – ook live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl.

De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende documenten liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst. Deze zijn tevens terug te vinden op www.gemeentehulst.nl. De stukken zijn ook beschikbaar via uw tablet. Download daarvoor de app Politiek Portaal en ga naar de gemeente Hulst. Vervolgens kunt u de agenda’s en bijbehorende stukken inzien.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.