Verkeershinder Van der Maelstedeweg Hulst

Vanaf dinsdag 23 april tot en met vrijdag 10 mei 2019 is er verkeershinder op de Van der Maelstedeweg te Hulst. Ter hoogte van het fietsersbrugje wordt daar door Waterschap Scheldestromen een duiker aangelegd.

In verband met deze werkzaamheden is ter plaatse in de genoemde periode sprake van een halve wegafsluiting. Het verkeer kan passeren over één rijbaan, hetgeen mogelijk voor verkeershinder zorgt.