Verkiezingen Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement (EP) worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de landen die aan de Unie deelnemen en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

Het Europees Parlement vertegenwoordigt ruim een half miljard EU-burgers en bestaat momenteel uit 751 afgevaardigden, waarvan 26 namens Nederland.
Het Europees Parlement wordt sinds 1979 om de vijf jaar via rechtstreekse algemene verkiezingen gekozen en weet zich langzaam maar zeker een steeds sterkere positie te verwerven. De verkiezingen voor het huidige parlement zijn op 22 mei 2014 gehouden. De volgende verkiezingen zijn in mei 2019. In Nederland is dat op donderdag 23 mei 2019.

Op 9 april 2019 is het dag van de kandidaatstelling voor de leden van het Europees Parlement. Op 15 april 2019 weten we wie aan de verkiezingen voor het Europees Parlement meedoen.

meer informatie kunt u tervinden op deze pagina.