Wegafsluiting Frans van Waesberghestraat verlengd

Op de hoek Frans van Waesberghestraat / Overdamstraat te Hulst wordt gewerkt aan de realisatie van het appartementencomplex ’s-Gravenhof. In verband met deze werkzaamheden is - uit oogpunt van veiligheid - in oktober 2018 besloten een gedeelte van de Frans van Waesberghestraat af te sluiten voor het verkeer, en wel tot eind mei 2019.  De aannemer heeft nu echter aangegeven het project niet binnen de vooropgestelde periode af te kunnen ronden.

Om de veiligheid ter plaatse te kunnen garanderen, is besloten de wegafsluiting te verlengen tot uiterlijk vrijdag 19 juli 2019.

Het betreft het gedeelte van de Frans van Waesberghestraat, gelegen tussen de Grote Zwanenstraat en de Steenstraat. Het verkeer vanuit de Frans van Waesberghestraat kan via de Vestdijkstraat of de Grote Zwanenstraat de weg vervolgen. Voetgangers kunnen wel gewoon gebruik maken van het trottoir van de Frans van Waesberghestraat. Fietsers, scooters, etc. dienen ter plaatse af te stappen.