Wegafsluiting Hengstdijk

Vanaf maandag 4 november tot en met vrijdag 22 november 2019 worden de Vogelweg en de Hengstdijksestraat te Hengstdijk gedeeltelijk voor het doorgaande verkeer afgesloten.

In die periode worden  ter plaatse werkzaamheden uitgevoerd door Waterschap Scheldestromen. De bebouwde kom grens wordt zowel aan de noordzijde als de zuidzijde van het dorp verplaatst. Aan de noodzijde komt de nieuwe bebouwde kom grens te liggen op de Hengstdijksestraat ter hoogte van de perceelgrens van de basisschool. Aan de zuidzijde komt de nieuwe bebouwde kom grens te liggen ter hoogte van de kruising Vogelweg / Oude Havendijk. Deze kruising wordt tijdens de werkzaamheden ook op een andere manier vorm gegeven.
Daarnaast worden de bushalten ter hoogte van Camping De Vogel verwijderd. De bushalten ter hoogte van het dorp worden aangepast, zodat deze voor iedereen goed toegankelijk zijn.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer ter plaatse omgeleid.