Wegafsluiting Lyceumstraat Hulst

In de Lyceumstraat te Hulst – ter hoogte van huisnummer 15 – is een defect aan het riool vastgesteld. Dit moet zo spoedig mogelijk worden hersteld. Dit gebeurt op maandag 11 maart 2019.

 

In verband met deze werken is deze dag de Lyceumstraat gelegen tussen de Wilhelminalaan en de Tabakstraat van 8.00 tot circa 12.00 uur afgesloten voor het verkeer.

Met ZorgSaam zijn afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van de ambulancedienst te garanderen.

 

Overige werkzaamheden
In het gedeelte van de Lyceumstraat gelegen tussen de Tivoliweg en de Wilhelminalaan, wordt momenteel ook gewerkt. In opdracht van DNWG worden daar aanpassingen uitgevoerd aan de kabels en leidingen. Om die reden is dit weggedeelte nog tot circa medio maart 2019 afgesloten.
In de periode van april t/m juli 2019 worden in dit gedeelte van de Lyceumstraat en in een gedeelte van de Emmalaan riool- en herinrichtingswerken uitgevoerd.