Wegwerken Oude Polderstraat & Janseniuslaan

In de Janseniuslaan en de Oude Polderstraat te Hulst vinden in de maanden januari en februari 2019 wegwerkzaamheden plaats.

Op drie locaties worden verhoogde kruisingen gerealiseerd, te weten op:
- de kruising van de Janseniuslaan ter hoogte van huisnummer 55/57.
- de kruising van de Oude Polderstraat/Jacob Catslaan/Janseniuslaan.
- de kruising van de Oude Polderstraat/Stijn Streuvelstraat/Janseniuslaan.

Door de aanleg van de plateau’s komt de hele Janseniuslaan binnen een 30 km/uur zone te liggen. Daarnaast zorgen de plateau’s voor een snelheid remmende functie in de Oude Polderstraat.

Planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd in fases. Op maandag 14 januari 2019 wordt gestart met de kruising ter hoogte van de Janseniuslaan huisnummer 55/57. Kort daarna wordt begonnen aan de kruising Oude Polderstraat/Jacob Catslaan/ Janseniuslaan. Als deze twee kruisingen weer toegankelijk zijn, volgt de aanpassing van de kruising Oude Polderstraat/Stijn Streuvelstraat/Janseniuslaan.
De planning is om alle werkzaamheden eind februari 2019 gereed te hebben. Eén en ander is nog wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Tijdens de werken worden de wegen ter plaatse afgesloten voor het verkeer. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.