Werken Zoetevaart te Hulst uitgesteld

Een deel van het wegdek in de Zoetevaart te Hulst moet worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Deze werken stonden gepland op maandag 14 oktober en dinsdag 15 oktober 2019. Omdat op die dagen veel regen wordt verwacht, gaan de werkzaamheden niet door.

Wanneer de werken wel worden uitgevoerd, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat dit niet op heel korte termijn is. In verband met de aankomende winterperiode (lagere temperaturen) is besloten het werk uit te stellen tot het voorjaar 2020.  Het risico dat de asfalt wederom niet goed wordt aangebracht, moet worden vermeden.

Zodra het werk weer is ingepland, wordt daarover gecommuniceerd.

Aanleiding
In oktober/november 2018 is het betreffende gedeelte van de Zoetevaart verbreed. Aan weerszijden zijn fietssuggestiestroken aangebracht. Tenslotte is het straatgedeelte voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Ondertussen is gebleken dat die nieuwe asfaltlaag mankementen vertoond. De laag laat los. Dit is dusdanig dat het noodzakelijk is de asfaltlaag te verwijderen en opnieuw aan te brengen.