's-Gravenhofplein grotendeels afgesloten

Op een gedeelte van het ’s-Gravenhofplein te Hulst komt een gebouw met 35 appartementen, genaamd De Brouwerij.
Momenteel is aannemersbedrijf Van der Poel gestart met de inrichting van het bouwterrein. Het desbetreffende terrein is hiervoor afgezet met bouwhekken. Vanaf maandag 15 oktober 2018 starten hier daadwerkelijk de werkzaamheden, beginnende met het verwijderen van het bestaande riool op de bouwplaats. Na het verwijderen van de riolering wordt gestart met het boren van de funderingspalen. Aansluitend volgt het graafwerk ten behoeve van de fundering.

In verband met de realisatie van dit appartementencomplex wordt het ’s-Gravenhofplein te Hulst voor een groot deel afgesloten voor het verkeer. Er kan dan slechts nog op een klein deel (links, gelegen naast de Minderbroederstraat) van het plein worden geparkeerd. In totaal zijn er nog zo’n 30 parkeerplekken waar nog geparkeerd mag worden.

De panden van onder andere notaris Stolker en de garages op het ’s-Gravenhofplein blijven steeds bereikbaar.