De Vindplaats geopend

De Vindplaats op het Brederodebolwerk te Hulst is vandaag vrolijk geopend. Wethouder Diana van Damme – Fassaert verrichtte de knallende opening door een kanon af te schieten. De leerlingen van groet 4 en 5 van Basisschool Sint Willibrordus waren daarvan getuige en namen vervolgens de nieuwe belevingstuin op de Hulster stadswal in gebruik.

De kinderen hadden daaraan voorafgaand De Vindplaats zelf gevonden door een succesvolle speurtocht. Op het Brederodebolwerk stond hen naast wethouder van Damme, nog iemand anders op te wachten: een pagadder. Die vertelde hen hoe al die spullen van De Vindplaats daar terecht waren gekomen. Dat verhaal kan iedereen die een bezoek brengt aan De Vindplaats zelf beluisteren. Het klink uit de interactieve kanonskogel (audiobol) die onderdeel uitmaakt van De Vindplaats.

Wat vinden we er?
De Vindplaats op het Brederodebolwerk - achter de Keldermanspoort - is een bijzondere speel- en ontmoetingsplek voor kinderen, maar zeker ook een amusante plek voor volwassenen. Zowel voor inwoners als bezoekers is het Brederodebolwerk een leuke plaats om te vertoeven en bezig te zijn.

De Vindplaats is als het ware een plek waar archeologische vondsten bovengronds zijn gehaald. De kinderen beleven er al spelend onderdelen van de historie van Hulst. Centraal staat de Spaanse bezetting van Hulst. Er is in de Tachtigjarige Oorlog flink gevochten tussen de Spanjaarden en de Staatsen om Hulst in handen te krijgen. De Hulster stadswallen kennen een lang verleden en dragen heel wat geheimen met zich mee.

De Vindplaats is een unieke speeltuin. Geen standaard toestellen uit een catalogus. Alle onderdelen van de Vindplaats zijn stuk voor stuk speciaal voor dit project gemaakt. Dat is gedaan door het lokale bedrijf PVB Zeeland uit Hulst. Zij hebben daarmee ruime ervaring. Ook voor bijvoorbeeld de Efteling en Plopsaland hebben zij het nodige gemaakt.

Versterk de Vesting
Het project komt voort uit de wens van Wijkraad Hulst Binnenstad om een extra speellocatie te realiseren in de binnenstad van Hulst, waarbij de beleving van de stadswallen centraal staat. Deze wens - in combinatie met het project Versterk de Vesting waar de gemeente Hulst zich sterk voor maakt - hebben geleid tot de realisatie van de Vindplaats.

Voor het totaalproject Versterk de Vesting is een subsidie aangevraagd bij het Europese POP3/LEADER-programma.