Hoe tevreden zijn de inwoners van Zeeland?

Op 20 mei 2017 start voor de derde keer het onderzoek “Staat van Zeeland”. 50.000 inwoners van Zeeland krijgen een vragenlijst opgestuurd. Hen wordt gevraagd hoe ze leven, wonen en werken, hoe het met hen gaat en hoe tevreden of ontevreden ze zijn. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over de buurt, vrijetijdsbesteding, werk, natuur en gezondheid. De antwoorden kunnen waardevolle informatie opleveren, tot op het niveau van wijken en dorpen voor provincie, gemeenten en andere organisaties.

Aan hand van de informatie uit het onderzoek gaat de Provincie Zeeland – samen met de Zeeuwse gemeenten - kijken waar het goed gaat, wat beter kan of anders zou moeten. Het doel is om een optimale mix te krijgen van gemeentelijk en provinciaal beleid.

Ontvangt u een brief? Vul deze dan svp in. Alvast dank voor uw hulp!

ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland voert het onderzoek uit in opdracht van de Provincie Zeeland en in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten. De vragen worden anoniem verwerkt. Onder de deelnemers worden 25 VVV-bonnen van 50 euro verloot.