Impuls voor Dullaertwijk

De Dullaertwijk verdient een impuls. Dat vindt het gemeentebestuur van Hulst. De ambitie is om de voorzieningen in de wijk gereed te maken voor de toekomst. Samenwerking staat daarbij centraal.

Er wordt onderzoek gedaan naar een brede en integrale toekomst voor de in de wijk aanwezige voorzieningen en accommodaties. Die bevinden voornamelijk rondom de sportvelden. Ondertussen zijn de uitgangspunten van het project geformuleerd. Ook zijn al met een aanzienlijk aantal partners gesprekken gevoerd. Daarbij werden de uitgangspunten getoetst en is er meer zicht gekomen op de ambities, uitdagingen en het toekomstperspectief. Tenslotte is ook in beeld gebracht welke voorzieningen zeker in stand moeten blijven en zijn daar verschillende scenario’s bij gemaakt.

Gezamenlijke werkbijeenkomst
Op dinsdag 19 september 2017 vindt een bijeenkomst plaats, waarvoor alle maatschappelijke partners uit het gebied uitgenodigd. De bewoners worden door de wijkraad vertegenwoordigd. De bijeenkomst vindt plaats in het Reynaertcollege, gelegen aan de Gildenstraat te Hulst en begint om 19.00 uur. Deze bijeenkomst is de eerste van een tweetal bijeenkomsten.

Het is de bedoeling om tijdens deze bijeenkomsten verbindingen te leggen tussen de verschillende organisaties, zodat er win-win situaties ontstaan. Samen kunnen de bestaande ideeën verder worden uitgediept en kunnen concrete kansen worden bekeken.  Tijdens de bijeenkomst op 19 september 2017 staat met name het beter leren kennen van elkaars organisatie en het verkennen van de raakvlakken centraal. Een volgende bijeenkomst richt zich dan op de vormgeving van de samenwerkingen.

Koersdocument Dullaertwijk
Tussenrapportage Dullaertwijk