Vergaderingen raadscommissies en raad oktober/november 2017

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 9 november 2017 om 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis.

Deze raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies:
Maandag 23 oktober 2017          Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken - 19.30 uur – stadhuis Hulst

Dinsdag 24 oktober 2017            Raadscommissie Ruimte – 19.30 uur - stadhuis Hulst

Woensdag 25 oktober 2017        Raadscommissie Samenleving – 19.30 uur – stadhuis Hulst

Donderdag 26 oktober 2017       Raadscommissie Middelen – 19.30 uur - stadhuis Hulst

 

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de raadscommissies stelt vervolgens het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van donderdag 9 november 2017 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 1 november 2017 in het stadhuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar. Deze zijn - met uitzondering van de vergadering van het presidium – ook live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl.

De agenda’s, vergaderstukken en de hierbij behorende achterliggende documenten liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst. Deze zijn tevens terug te vinden op www.gemeentehulst.nl en liggen ook ter inzage in de Bibliotheek te Hulst.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl