Vergaderingen raadscommissies & raad oktober/november 2019

Op donderdag 7 november 2019 vindt de eerstvolgende reguliere vergadering van de gemeenteraad van Hulst plaats. Deze openbare vergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het stadhuis.

De raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies. De commissies vergaderen op de volgende dagen:
Maandag 21 oktober 2019     Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
Dinsdag 22 oktober 2019      Raadscommissie Ruimte
Woensdag 23 oktober 2019  Raadscommissie Samenleving
Donderdag 24 oktober 2019 Raadscommissie Middelen

Ook deze vier vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis te Hulst en beginnen om 19.30 uur.

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de raadscommissies, stelt het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering van donderdag 7 november 2019 op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woensdag 30 oktober 2019 in het stadhuis. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar. Deze zijn - met uitzondering van de vergadering van het presidium – ook live te beluisteren via www.gemeentehulst.nl.

De vergaderstukken liggen ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst en zijn ook terug te vinden op www.gemeentehulst.nl.

Voor meer informatie over deze vergaderingen of voor het gebruik maken van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies, kan men zich melden bij de raadsgriffier, D. Van Bunder, via tel. 14 0114 of via gemeenteraad@gemeentehulst.nl.