Verkeersmaatregelen Vestingfeesten

Op vrijdagavond 23 augustus, zaterdag 24 augustus en zondag 25 augustus 2019 zijn het Vestingfeesten in Hulst. De binnenstad staat die dagen bol van het amusement. Vooral veel muziek, maar ook oldtimers en een rommelmarkt aan de Bierkaai en een Pagadderstempeltocht
Het programma van de Vestingfeesten vindt u hier.

Tijdens dit weekend is de binnenstad van Hulst beperkt bereikbaar voor het verkeer. Er zijn diverse wegafsluitingen.

Wegafsluitingen donderdag
Op donderdag 22 augustus 2019 is de Grote Markt (marktplein) vanaf 06.00 uur afgesloten in verband met de opbouw van het terrein. Hierbij wordt rekening gehouden met de donderdagmarkt. Die vindt zoals gebruikelijk plaats op het marktplein.

Wegafsluitingen vrijdag
Op vrijdag 23 augustus 2019 is de Grote Markt (marktplein) de gehele dag afgesloten. Tevens zijn de volgende straten zijn deze dag vanaf 18.00 uur afgesloten: Gentsestraat, Grote Markt, Cornelis de Vosplein, Steenstraat (deel tussen Grote Markt en Korte Nieuwstraat). Deze afsluiting duurt tot 03.00 uur.

Wegafsluitingen zaterdag
Op zaterdag 24 augustus 2019 is de Grote Markt (marktplein) de gehele dag afgesloten.
De volgende wegen zijn op zaterdag afgesloten vanaf 09.00 tot 03.00 uur (‘s nachts): Gentsestraat, Grote Markt, Cornelis de Vosplein, Steenstraat (deel tussen Grote Markt en Korte Nieuwstraat).
Daarnaast zijn in de periode van 09.00 tot 18.00 uur ook de volgende straten afgesloten: Steenstraat (deel tussen Korte Nieuwstraat en Frans van Waesberghestraat), Overdamstraat, Frans van Waesberghestraat (deel tussen Houtenkwartier en Steenstraat), Bierkaaistraat en Vismarkt.

Wegafsluitingen zondag
Op zondag 24 augustus 2019 is de Grote Markt (marktplein) de gehele dag afgesloten.
De volgende wegen zijn op zondag afgesloten vanaf 10.00 tot 21.00 uur: Gentsestraat, Grote Markt, Cornelis de Vosplein, Steenstraat, Overdamstraat, Frans van Waesberghestraat (deel tussen Houtenkwartier en Steenstraat), Bierkaaistraat en Vismarkt.

Wegafsluitingen maandag
De Grote Markt is op maandag afgesloten tot 18.00 uur. De maandagmarkt vindt deze dag deels op het marktplein en deels op de parkeervakken aan de kerkmuur plaats.

NB: In verband met werkzaamheden van DNWG is het gedeelte van de Kleine Bagijnestraat, gelegen tussen de Tuinstraat en Schuttershof, momenteel ook afgesloten.

Binnenstad bereikbaar
De binnenstad is bereikbaar. Hoe u deze weer kunt verlaten, hangt af van de zijde waarlangs u de stad binnenrijdt en het tijdstip waarop. Vanwege de afsluiting van de Kleine Bagijnestraat (werkzaamheden) kan de stad niet worden verlaten via de Graauwse Poort.

Omdraaien rijrichtingen
Om het gebied rond de Lange Bellingstraat te kunnen ontsluiten, wordt vanaf vrijdag 23 augustus 2019 – 18.00 uur – tot zondag 25 augustus 2019 – 21.00 uur de rijrichting omgedraaid in de Kreupelstraat en in de Lange Nieuwstraat (deel tussen Grote Bagijnestraat en de Zomerstraat).
Tijdens de afsluiting van de Frans van Waesberghestraat wordt de rijrichting in het Houtenkwartier en de Minderbroedersstraat (daar waar sprake is van eenrichtingsverkeer) omgedraaid. Dat is op zaterdag 24 augustus 2019 van 09.00 tot 18.00 uur en op zondag 25 augustus 2019 van 10.00 tot 21.00 uur.

Tijdens de wegafsluitingen zijn er in en om de binnenstad van Hulst omleidingsroutes. Ook zijn op diverse punten verkeersregelaars actief.
In de afgesloten straten geldt verder een parkeerverbod en is een wegsleepregeling van kracht.
Fietsen is in de afgesloten straten niet toegestaan. Er zijn op verschillende plaatsen fietsparkings voorzien.
Voor bewoners zijn geen bijzondere voorzieningen getroffen. Zij kunnen hun voertuigen parkeren in de straten die niet zijn afgesloten.