Verwerking plastic afval

In verschillende media zijn artikelen verschenen over de problematiek die zich voordoet bij het inleveren van plastic afval in niet-doorzichtige (vuilnis) zakken.

Het ingeleverde plastic afval (kunststofflessen, -flacons en drankkartons) in niet-doorzichtige (vuilnis)zakken zou ertoe leidden dat volledige vrachten worden afgekeurd. Dit heeft als gevolg dat het plastic afval verdwijnt in de verbrandingsoven en niet wordt gerecycled.

In de gemeente Hulst wordt het ophalen en verwerken van plastic afval anders uitgevoerd. De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) controleert de ladingen voordat deze getransporteerd wordt naar de verwerker. Niet-doorzichtige zakken worden opengemaakt, indien nodig verwijderd uit de lading en juist gescheiden. Enkel schone ladingen bereiken de verwerker.

Om kosten te beperken en het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het wel wenselijk dat het plastic afval zoveel mogelijk in doorzichtige zakken wordt ingeleverd bij de verzamelcontainers.

Deze zakken worden niet verstrekt door de gemeente Hulst of de Zeeuws Reinigingsdienst. Ze zijn echter in verschillende maten aan te schaffen in bijvoorbeeld supermarkten.